tjanster

Våra tjänster

Flexibel tillgång till extrapersonal inom digital marknadsförning och administration.

Vår modell hjälper dig skala på ett enkelt och smidigt sätt med våra extrapersonal.

Timbasis

Vid högbelastning, tidsbrist eller sjukdom hyr in extrapersonal från oss.

Löpande

Anlita extrapersonal som växer med företaget och kan ta mer och mer ansvar.

Akutärenden

Har ni en kort deadline? Vi kan leverera upp till 100 timmars jobb på en dag!

Vill du få mer information om våra timpriser?

Vår process

Hur vi levererar kvalité

1. Projektplanering

Vi identifierar dina behov och tar fram ett skräddarsydd process. Vår samlade kompetens hjälper dig tackla hindret och tar fram en lösning som uppfyller dina kriterier.

2. Utbildning

Från den skapta processen tar vi fram utbildningsmaterial och genomgår utbildningar tills kandidaterna är redo.

3. Projektstart

Vi kör igång med projektet och vår QC team kvalitetssäkrar projektet under arbetets gång.

4. Avstämning

Efter 8h tar vi en första avstämning för att se att vi uppfyller alla kriterier. Därefter sker kontunerliga avstämningar enligt projektbehov.

5. Rapportering

Du får en kontinuerlig rapportering på hur timmarna förbrukas veckovis eller månadsvis enligt överenskommelse.

6.Överlämning

Varje avslutat projekt ser vi som starten på ett nytt. När den aktuella uppdraget är inlämnad utvärderar vi projektet tillsammans med dig. Här skapas ett bra beslutsunderlag som blir utgångspunkten för att starta upp och planera nästkommande samarbete.

Get in Touch

+46 08 545 222 22
Sweden St:eriksgatan 5 112 39 Stockholm Bangladesh House 6, Road 1A, Sector 5, Uttara, Dhaka