Leadsgenerering_bk

Vad är leadsgenerering? Leads kan komma i flera former och från flera kanaler. Ofta sammanställs leads i en eller flera listor. Problemet är att dessa listor ofta är osorterade, ofärdiga eller med information som finns utspridd på olika ställen. För att dessa leadslistor ska kunna användas på ett effektivt sätt behöver de organiseras och kompletteras. […]

Läs mer

Webbutveckling_bk

Med hjälp av oss på Digital Agency Nordic kan du få hjälp med många saker. Vi kan bland annat bygga eller utveckla din hemsida så att den visar företagets tjänster och varumärke på ett bättre sätt. Vi kan även lägga till nya funktioner, ändra din befintliga hemsida och utföra många andra tjänster inom webbutveckling.

Läs mer

Grafisk design_bk

Vi utför tjänster inom grafisk design som hjälper dig visualisera idéer eller information på ett attraktivt sätt. Det kan handla om att du behöver presentera viktig information till ledningen eller visa hur en process ser ut till blivande kunder. Med grafisk design kan du se till att informationen kan kommuniceras på ett tydligt och snyggt […]

Läs mer

Taggning och kategorisering

Så gott som alla verksamheter är komplicerade. För att kunna arbeta på ett effektivt sätt behövs ordning och reda. Att skapa ordning från kaos är inget som händer automatiskt. Vi på Digital Agency Nordic kan hjälpa dig få en bättre struktur på din verksamhet med hjälp av taggning och kategorisering.

Läs mer

Datainsamling

För många företag är insamling av information och data viktigare än någonsin. I vissa fall kan det till och med vara en viktig förutsättning för att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. Vi på Digital Agency Nordic kan hjälpa dig med datainsamling på ett kostnadseffektivt sätt.

Läs mer

Kvalitetssäkring

Har du en tjänst som behöver kvalitetssäkras? Du kanske tar in stora volymer data vars kvalitet är väsentlig för din verksamhet? Vi på Digital Agency Nordic erbjuder flexibel kvalitetssäkring som kan hjälpa dig säkerställa kvalitén utefter förutbestämda parametrar. Det är ett kostnadseffektivt sätt att kvalitetssäkra en viktig del av verksamheten.   Vad är kvalitetssäkring? Precis […]

Läs mer

DATAANALYS

Dataanalys, även kallat Data Analyzing, är en tjänst som syftar till att hjälpa dig analysera stora volymer data. Själva analysen kan gå ut på att hitta värdefull information i enlighet med tidigare bestämda paragrafer. Med hjälp av analysen kan du hjälpa din verksamhet att växa.   VAD ÄR DATAANALYS? Idag är vi mer uppkopplade till […]

Läs mer

DATAINMATNING

Datainmatning, eller dataentry som det även kallas på engelska, är ett begrepp som används för att beskriva inmatning av information eller data från en källa till en annan. Vi på Digital Agency Nordic erbjuder kostnadseffektiv datainmatning som håller hög nivå. Läs mer för att ta reda på fördelarna med vår tjänst.

Läs mer

Get in Touch

+46 08 545 222 22
Sweden St:eriksgatan 5 112 39 Stockholm Bangladesh House 6, Road 1A, Sector 5, Uttara, Dhaka