Webbutveckling

 

Hos Digital Agency Nordic kan du få tillgång till ett team utav webbutvecklare som kan hjälpa dig med att utveckla en ny hemsida eller uppgradera din befintliga hemsida. Om du behöver en ny företagshemsida eller lägga till en ny kontaktformulär så kan våra utvecklare avlasta dig.

Hos Digital Agency Nordic kan du få tillgång till ett team utav webbutvecklare som kan hjälpa dig med att utveckla en ny hemsida, lägga till nya funktioner eller uppdatera din befintliga hemsida

Är du i behov utav en ny hemsida?

Finns det delar i din nuvarande hemsida du vill uppdatera?

Vill du lägga till en ny kontaktförmulär?

Vår process

Hur vi levererar kvalité

1. Projektplanering

Vi identifierar dina behov och tillsammans med dig tar vi fram ett skräddarsydd process som uppfyller dina kriterier.

3.Utbildning

Från den skapta processen tar vi fram utbildningsmaterial och genomgår utbildningar tills kandidaterna är redo.

3.Projektstart

Vi kör igång med projektet och vår QC team kvalitetssäkrar projektet under arbetets gång.

4.Avstämning

Efter 8h tar vi en första avstämning för att se att vi uppfyller alla kriterier. Därefter sker kontunerliga avstämningar enligt projektbehov.

5. Rapportering

Du får en kontinuerlig rapportering på hur timmarna förbrukas veckovis eller månadsvis enligt överenskommelse.

6.Överlämning

Efter projektöverlämning utvärderar vi projektet tillsammans med dig. Här skapas ett bra beslutsunderlag som blir utgångspunkten till vår nästkommande samarbete.

Flexibel tillgång till extrapersonal inom digital marknadsförning och administration.

Vår modell hjälper dig skala på ett enkelt och smidigt sätt med våra extrapersonal.

Timbasis

Vid högbelastning, tidsbrist eller sjukdom hyr in extrapersonal från oss.

Löpande

Anlita extrapersonal som växer med företaget och kan ta mer och mer ansvar.

Akutärenden

Har ni en kort deadline? Vi kan leverera upp till 100 timmars jobb på en dag!

Vill du få mer information om våra timpriser?

HÖR AV DIG,
VI VILL VÄXA MED ER!

Berätta vad du behöver hjälp med så återkommer vi inom kort med en lösning.

Get in Touch

+46 08 545 222 22
Sweden St:eriksgatan 5 112 39 Stockholm Bangladesh House 6, Road 1A, Sector 5, Uttara, Dhaka